Jaarrekening in Roosendaal

Een jaarrekening is een financieel eindverslag van een onderneming dat ieder jaar wordt opgesteld. Deze jaarrekening geeft in grote lijnen weer wat er het afgelopen jaar met de onderneming is gebeurd. De jaarrekening komt voort uit de administratie, die op zijn beurt weer wordt opgesteld aan de hand van facturen, bonnen en bankafschriften. In de meeste gevallen draagt een boekhouder zorg voor de jaarrekening van een bedrijf. Als u ondernemer bent in Roosendaal of omgeving, is Administratiekantoor v/d Hoven uw boekhouder in Roosendaal. U kunt onze specialisten inschakelen voor het opstellen van de jaarrekening van uw onderneming.

Opstellen van de jaarrekening

Voor ondernemers in Roosendaal stellen wij, indien gewenst, een jaarrekening op. De jaarrekening geeft u een overzicht van de financiele gang van zaken. Ook kunt u aan de hand van de jaarrekening een vergelijking maken met bijvoorbeeld voorgaande jaren of branchegenoten. Ook wordt de jaarrekening gebruikt als middel voor het afleggen van financiele verantwoording van een ondernemer aan de Belastingdienst. De gegevens uit de jaarrekening worden gebruikt bij het indienen van de winstaangifte inkomstenbelasting. Ook bij controle kijkt de Belastingdienst aan de hand van de jaarrekening of alles netjes is gedaan. Voor ondernemers in Roosendaal en omstreken houden wij rekening met bovenstaande doelen bij het opstellen van de jaarrekening. Wilt u meer informatie over onze diensten? Wij staan u graag te woord.